Хүний нөөц

Бидний үнэт зүйлс

Бидний эрхэмлэх үнэт зүйлс болон оны шилдэг ажилтан шалгаруулах үзүүлэлт:

Манлайлал

• Эерэг хандлага

• Хүндэтгэлтэй харилцаа

• Нээлттэй, шудрага байдал

Өөриймсөг сэтгэлгээ

• Ёс зүйтэй

• Ил тод байдал

• Өөриймсөг сэтгэлтэй

• Хувийн хариуцлагатай

Ажил, мэргэжил

• Ажлын гүйцэтгэлийн чанар

• Мэргэжлийн ур чадвар

• Шинэ санаачлага

• Тасралтгүй сайжруулалт

Хамтын үр ашиг

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

• Байгаль орчинд ээлтэй

• Аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, учирч болох хохирлыг арилгах

Хөдөлмөрийн сахилга бат

• Сахилга баттай байх

• 1 жилийн турш хөдөлмөрийн сахилга батын зөрчил бүртгэгдээгүй байх

Амжилт

• Сарын шилдэг ажилтан

• Албан тушаал дэвшсэн байдал

• Ажлын гүйцэтгэлийн жилийн эцсийн үнэлгээ