Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

Орон нутгийн хөгжил:

Худгийн засварууд 2011 оны 11 сар

Хүүхэд залуучуудад зориулсан тоглоомын талбай 2012 оны 11 сар

Залуу гэр бүлийг дэмжих зорилгоор 10 гэр хандивлав 2012 оны 10 сар

Төсөл хөтөлбөрүүд:

Нээлттэй өдөрлөг 2011 – 2012

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр: 2012 оны 4-11 сар

Хүнсний ногоо тариалах сургалт

Оёдлын сургалт

Нарийн боовны сургалт

Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг 2012 оны 9 сар

Сэтгэлийн дэм хөтөлбөрөөр Малчдад 40тн өвс, 10тн тэжээл